Datumformat
Du kan förmågan att till fullo ändra hur datum och klockslag ska visas för dig själv på forumet. Det finns många kryptiska små tecken, men det är egentligen ganska enkelt. Begreppen följer samma standard som PHP-funktionen strftime, och beskrivs mer ingående nedan (mer information kan du hitta på php.net).

Följande tecken känns igen i formatsträngen:
  %a - Veckodag i förkortad form (mån, etc).
  %A - Hela veckodagen (måndag, etc.)
  %b - Månadens namn i förkortad form (jan, etc.)
  %B - Hela månadens namn (januari, etc.)
  %d - Dagen på månaden (01 t.o.m. 31)
  %D* - Samma som %m/%d/%y
  %e* - Dagen på månaden utan nollor (1 t.o.m. 31)
  %H - Timme med 24-timmarsklocka, som används i Sverige (00 t.o.m 23)
  %I - Timme med 12-timmarsklocka (01 t.o.m. 12)
  %m - Månad som nummer (01 t.o.m. 12)
  %M - Minut som nummer
  %p - Antingen "am" eller "pm" vid 12-timmarsklockor, utifrån den aktuella tiden
  %R* - Klockslag i 24-timmarsklocka
  %S - Sekund som decimaltal
  %T* - Aktuellt klockslag, samma som %H:%M:%S
  %y - 2-siffrigt år (00 t.o.m 99)
  %Y - 4-siffrigt år (ex. 2006)
  %Z - Namn eller förkortning på aktuell tidszon
  %% - Ett bokstavligt '%'-tecken

Tecken markerade med * fungerar inte på Windows-servrar.


För vedertagen svensk standard, kan du exempelvis använda denna sträng: %A den %e %B %Y kl. %H:%M:%S
vilket resulterar i datum såsom: måndag den 23 september 2006 kl. 09:43:33

Stäng fönstret